Leder

Meeting the Alien — en bog om exosociologi

”Me­e­ting the Ali­en” er en bog om exo­so­cio­lo­gi – den aka­de­mi­ske di­sci­plin, der un­der­sø­ger de so­ci­a­le, kul­tu­rel­le og po­li­ti­ske aspek­ter af men­ne­ske­lig in­ter­ak­tion med po­ten­ti­elt udenjor­disk liv. 

Læs mere

Er Narsarsuaq et grønlandsk ufo-hotspot?

I fle­re år har det væl­tet ind – el­ler må­ske ret­ter ud – med be­ret­nin­ger om mysti­ske lys på him­len over Nar­s­ar­su­aq. Er om­rå­det ved at bli­ve et ufo-hots­pot i Grønland?

Læs mere
Indlæser

Ufoer i Danmark

Den amerikanske ufo-bølge

The revenge of Dr. Evil

Dr. Sean Kirkpatrick er fortid som chef for AARO – det amerikanske forsvars ufo-kontor. Efterfølgende har han været i medierne, og har fået pisset hans kritikere endnu mere af. Hvad er op og ned på det hele? Læs her, og dan dig din egen mening.

Uafhængigt, kristisk online ufo-medie

Udgivet og redigeret af Benny Christen Grandahl
Præstemarksvej 20-22
4653 Karise

 

Medlem af

Skandinavisk UFO Information

Select member of EuroUFO

Member of The Editorial Board and Danish contact for UAP Check

 

Alle

Populær
Ufoerne har været her altid Score 90 %

Ufoerne har været her altid

Der findes masser af ufo-beretninger helt tilbage fra vi lavede hulemalerier i de grotter, vi boede i. Har ufoer og aliens fra rummet været her til altid – og måske holdt øje med eller ligefrem hjulpet menneskene på vej?