Kategori: Den amerikanske ufo-bølge

”We have been lied to” – spørgsmålet er bare af hvem

Er whi­st­le­blowe­ren David Char­les Grusch egent­lig så på­li­de­lig, som jour­na­li­ster­ne om­kring ham på­står? Jeg spurg­te den ling­vi­sti­ske ef­ter­for­sker Anja Høll Grei­sen om at se nær­me­re på nog­le klip fra Ross Coult­harts in­ter­view med David Grusch. Og her er, hvad hun kom frem til.

Læs mere

GRUSch i maskineriet

At no­gen skul­le for­sø­ge at miskre­di­te­re whi­st­le­blower David Grusch, var jo for­ven­tet. Men må­den det blev gjort på, var ikke spe­ci­elt gen­nemtænkt. Sam­ti­dig kom det også frem, at han har fået fra­ta­get sin sik­ker­heds­god­ken­del­se. Men be­ty­der det egent­lig no­get for næ­ste skridt i ”sa­gen” – og hvad bli­ver det egent­lig? For lige nu fryg­ter man­ge, at det hele går i sig selv igen.

Læs mere
Indlæser