Kategori: Leder

UAK! En UAP!

Det var lidt som at ven­de til­ba­ge til en gam­mel le­ge­plads fra barn­dom­men. Nog­le af de gam­le le­ge­red­ska­ber fra den­gang stod der sta­dig. Og så var der kom­met nog­le nye til, som så enormt spæn­den­de ud. 

Læs mere
Ufoerne har været her altid Score 90 %

Ufoerne har været her altid

Der fin­des mas­ser af ufo-be­ret­nin­ger helt til­ba­ge fra vi la­ve­de hu­le­ma­le­ri­er i de grot­ter, vi bo­e­de i. Har ufo­er og ali­ens fra rum­met væ­ret her til al­tid – og må­ske holdt øje med el­ler li­ge­frem hjul­pet men­ne­ske­ne på vej? 

Læs mere
Indlæser