Kategori: Ufoer i Danmark

Orthon-bevægelsen

Før­ste se­kund af før­ste mi­nut af før­ste ju­le­dag 1967 skul­le jor­den gå un­der, og de ret­tro­en­de vil­le bli­ve hen­tet i fly­ven­de tal­ler­ke­ner. Det var bud­ska­bet fra rum­g­u­den, Ort­hon, som gen­nem en kø­ben­havnsk taxa­chauf­før fik en grup­pe til at byg­ge en atomsik­ker bun­ker på en mark uden for Borup på Midtsjælland.

Læs mere

Er Narsarsuaq et grønlandsk ufo-hotspot?

I fle­re år har det væl­tet ind – el­ler må­ske ret­ter ud – med be­ret­nin­ger om mysti­ske lys på him­len over Nar­s­ar­su­aq. Er om­rå­det ved at bli­ve et ufo-hots­pot i Grønland?

Læs mere
Indlæser