Kategori: Flyvende Tallerken

Flyvende Tallerken S3-E12: UFO’er og atomvåben

I den­ne uges epi­so­de af Fly­ven­de Tal­ler­ken har Fre­de­rik og Anja be­søg af Ro­bert Sa­las. Han var til ste­de i mis­sil­kon­trol­rum­met på den ame­ri­kan­ske Malm­ström Air For­ce Base un­der den så­kald­te Oscar Flight Incident.

Læs mere
Indlæser