Kategori: UFO-Folket

UFO-Folket Episode 1: Rumskib over Haderslev

Før­ste epi­so­de er de­di­ke­ret til po­li­ti­be­tjent Ewald Han­sen Maarups be­røm­te ufo-op­le­vel­se fra 1970, hvor hans pa­trul­je­vogn blev stop­pet af en ufo en sen af­ten­ti­me lidt uden for Haderslev.

Læs mere

UFO-Folket Episode 2: Projekt Mexico

An­den epi­so­de af Third Ears po­dcast­se­rie UFO-Fol­ket hand­ler om det så­kald­te Me­xi­co-pro­jekt, som ud­sprang fra sel­ve­ste Ge­or­ge Adam­ski. Læs her, hvad det hand­ler om.

Læs mere

UFO Folket Episode 3:Tallerkenen over Amager

I 3. epi­so­de af UFO Fol­ket dyk­ker Mar­tin Bir­ket-Smith ned i hi­sto­ri­en om Dan­marks må­ske mest be­røm­te ufo-bil­le­de, som dag­bla­det BT hav­de på for­si­den 8. juli 1959. Læs mere her, og få link til ud­dy­ben­de ar­tik­ler om sagen.

Læs mere
Indlæser