Kategori: UFO-mail

UFO-mail 405

Schu­mer-til­fø­jel­ser­ne kla­re­de po­pu­lært sagt ikke cut­tet til NDAA’en for 2024 — og ud­over en SCIF-hø­ring med The In­tel­li­gen­ce Com­mu­ni­ty In­spector Ge­ne­ral for­le­den, er der ikke no­get på den of­fi­ci­el­le dags­or­den hos den ame­ri­kan­ske kon­gres om ufoer.

Læs mere

UFO-mail 406

Dr. Sean Kirk­pa­tri­ck smæk­ke­de med dø­ren, da han for­lod AARO — og et hi­sto­risk ufo-ar­kiv er gen­fun­det. Det er nog­le af nyhe­der­ne i det­te num­mer af UFO-mail.

Læs mere
Indlæser